ODLA MATERIALET!

I april 2024 blev vi beviljade medel till projektet ODLA MATERIALET!


ODLA MATERIALET! är ett projekt som syftar till att sprida kunskap om att odla material till slöjd och konst lokalt och hållbart, småskaligt och cirkulärt med minsta möjliga klimatpåverkan.

Hur väl kan vår plats, Karamåla, erhålla olika material i fråga om materialåtgång, växtytor och hantering över tid?


I projektet ODLA MATERIALET! vill vi undersöka hur mycket material det går att få ut på en specifik yta och plats, dels för det egna skapandet, dels för att täcka behov till kurser och workshops.

Hur kan vi öka mångfalden, inte enbart den biologiska utan även ifråga om tekniker och metoder? I projektet vill vi undersöka detta genom att odla material och samtidigt använda materialet till så många ändamål som möjligt, utan att tära på jorden.

De material vi fokuserar på är de vi vet fungerar i vår del av Sverige, exempelvis pil, hassel, al, halm och nässlor.


Vår vision är att ODLA MATERIALET! fungerar som inspiration till att fler får upp ögonen för de lokala och tillgängliga materialen, och att det skapas slöjd och konst som inte tär på jordens resurser.

Projektet ODLA MATERIALET! genomförs utifrån permakulturens etiker – Omsorg om jorden, Omsorg om människan och Rättvis fördelning.

Projektet har fått stöd från Nämnden för Hemslöjdsfrågor

PARADAJZ


ODLA LIVET

förädla utan förlust - hantera flöden - kraften i jorden - skapa överflöd - energi - se möjligheter i avfall -

hänsyn och omsorg - biologiska resurser - naturliga mönster – beständighet - ansvar - kretslopp - långsiktig hållbarhet -kultur - uppnå förändring - lämna inga avtryck - rättvis fördelning

SYSTEMFEL


Jag och Stina avslutar året med vernissage på en ny utställning med helt nya verk för att ta oss in i 2024 med nya hållbara lösningar.

På fredag kl 13.30 håller vi en presentation av verken och om varför vi väljer att jobba med hållbarhet i vårat konstnärsskap.

Fredag 29/12 2023

Kl. 13:00 – 18:00 Vernissage  13:30 Föreläsning

Lördag 30/12  11 – 15 

Land404

TUR studios, Fortifikationsgatan 8, Karlskrona