PARADAJZ


ODLA LIVET

förädla utan förlust - hantera flöden - kraften i jorden - skapa överflöd - energi - se möjligheter i avfall -

hänsyn och omsorg - biologiska resurser - naturliga mönster – beständighet - ansvar - kretslopp - långsiktig hållbarhet -kultur - uppnå förändring - lämna inga avtryck - rättvis fördelning

SYSTEMFEL


Jag och Stina avslutar året med vernissage på en ny utställning med helt nya verk för att ta oss in i 2024 med nya hållbara lösningar.

På fredag kl 13.30 håller vi en presentation av verken och om varför vi väljer att jobba med hållbarhet i vårat konstnärsskap.

Fredag 29/12 2023

Kl. 13:00 – 18:00 Vernissage  13:30 Föreläsning

Lördag 30/12  11 – 15 

Land404

TUR studios, Fortifikationsgatan 8, Karlskrona