De senaste åren har varit en brokig väg i mitt skapande och konstnärskap tack vare att jag och min fru Stina har flyttat till vår gård i Kyrkhult. Det har blivit en plats för sammansmältning av alla tidigare erfarenheter - konst, slöjd, odling och alla slags kulturella möten. Jag tecknar, målar och skapar i alla möjliga material hela tiden. Ett stort fokus är att tillgängliggöra möjligheter samt inspirera andra kulturutövare men också att utforska nya uttryck och möjligheter i den personliga utvecklingen.

Vi är också initiativtagare till ett informellt nätverk i södra Sverige för konstnärsdrivna plattformar som agerar utifrån landsbygden.Trots att platsen tar mycket tid i anspråk så har det funnits många möjligheter till utställningar, uppdrag och utbyten.
formverk (art zone)