I min tillvaro som skapande och kreativ människa strävar jag efter långsiktig lokal och global hållbarhet. Jag är utbildad hemslöjdskonsulent med examen från Högre hemslöjdsutbildningen i Stockholm 1994-1996 samt diplomerad inom permakultur och skogsträdgårdsdesign.


Jag har arbetat som hemslöjdskonsulent, på Gotland och i Västra Götalands-regionen ett par omgångar, men främst har jag frilansat med inriktning på slöjd, konst, pedagogik och på senare år även permakultur.


Under åren har jag utvecklat och genomfört ett stort antal fortbildningar och utbildningar inom konst och slöjd, permakultur och hållbaralösningar, så som workshops för hemslöjdskonsulenter och hemslöjdsföreningar, fortbildningar för lärare och pedagoger,samt kurser och föreläsningar för privatpersoner, hantverksutbildningar, konstakademier och folkhögskolor.


Jag har alltid arbetat föremålsbaserat med bruksföremål och installationer och ställt ut konst och slöjd på ett stort antal utställningar i Sverige och utomlands.