Presentationer och procceser av permakulturdesigner som jag arbetar med, en del av dem kommer att ingå till min Diplomering i Permakultur.

Projekten kommer att fyllas på efterhand som jag arbetar med dom.

Livets utveckling och mångfald i en av våra dammar.