Vatten

Den här designen handlar om våran vattenförsörjning till hushållet, odlingarna och djuren.

Hur vi tar vara på regn och avloppsvatten för att tillgodose behoven på ett effektivt och sparsamt sätt.

Happy Stina och Qala när dammduken är på plats i tredje dammen som också är till ankorna.