Gylleboverkets dass

Under sommaren 2021 har jag har fått i uppdrag att gestalta och bygga en ny hållbar kretslopps toa på Gylleboverket. I mitt arbete kommer jag att utgå från en redan planerad mulltrumslösning. Platsen har tidigare varit en byggskrot så dasset kommer att skapas av det material som jag finner där.

Målet är ett utedass som skall tillgodose kraven på tillgänglighet och funktion men också ett konstnärligt verk.

Under själva uppförandet kommer jag ta hjälp av assistenter för att också dela med mig av mina kunskaper inom konst, hantverk och permakultur. 

Permakulturens etiker och principer kommer att gå som en röd tråd genom hela arbetet.


Gylleboverket på Österlen är en konstnärsdriven plats med ateljèer, utställningar och folkets bio, Det finns också en skogsträdgård som börjat ta form och i många av projekten som görs på platsen används social permakultur som ett sätt att integrera besökare och deltagare och skapa en levande mötesplats för viktiga samhällsfrågor. Gylleboverket använder ofta permakultur både som arbetsredskap och som etisk utgångspunkt.