EN STUDIE I GRÖNT

Ett projekt som handlar om att koppla #slöjd och #permakultur . Jag tänker undersöka SITTA som begrepp - hur sitter man i naturen, vad är naturligt sittande? Att knyta an till den gemensamma föreställningen om ställen att ta paus på, skapa utrymmen för samtal, finna rastplatser, vilostunder…

De olika sittplatser och möbler jag kommer att arbeta med finns beskrivet nedan.

FREQUENCY THREE Platsspecifik installation utanför Rejmyre, Östergötland 2015

Projektet har fått stöd från Nämnden för Hemslöjdsfrågor

LAPANG

Hösten 2016 reste vi i Arunashal Pradesh som ligger i den nordöstra delen av Himalaya, Indien och gränsar till Tibet. Delstaten är ganska svår att resa i och det behövs speciella tillstånd. Vi tog oss till Ziro valley på smala och krokiga bergsvägar i Jeepar där växellådor pajar och punkteringar verka vara lika vanliga som försenade tåg här hemma.

I Ziro valley bor ett folkslag som heter Apatani, de är kända för att dyrka naturen, solen och månen och är också kunniga i att odla i terasserade bevattningsystem. De har också stora odlingar av bambu som används till i stort sätt allt som behövs från husgeråd till stora huskonstruktioner

Det som inspirerade mig väldigt mycket i Ziro är alla dessa stora trä plattformar som varje släkt har. Platformarna kalas Lapang och kan skilja något i storlek beroende hur stora familjerna är. Många var runt 50 kvm och ca en meter höga. Lapangen används som mötesplats och för rådslag om något behöver bestämmas.

Det anmärkningsvärda med en lapang är att kvinnor inte får beträda dem och att de tidigare också användes till att hålla fångar under.

En lapang är tillverkad av kraftiga, breda och klyvna golvplankor och stommen som lyfter dom är gjord av mindre stående, ihakade och surrade trästammar.


Under sommaren och hösten 2021 är mitt mål att bygga en lapang här på Karamåla. Jag ser den som en multi funktionell plats och arbetsyta som skall vara i anslutning till trädgården. Det är ett utmärkt objekt för att också undersöka hur det går att använda sig av permakultur i planering, tillverkning, vilka kopplingar och funktioner projektet innehåller.


Jag kommer att bjuda in till en workshop i augusti 2021 där arbetet med Lapangen startar. Det kommer att fällas ek, klyvas plankor, bilas och täljas ett underrede. Under workshopen kommer jag också att lära ut grundläggande kunskaper i permakultur.

ZIRO valley 2016