Permakultur

Jag använder permakultur som inspiration och verktyg i det hållbara liv vi lever och bygger upp, men också som förebild för andra, samt för att bygga upp ett lokalt och globalt nätverk inom odling, konst, hantverk och hållbarhet.

Jag och Stina äger en mindre gård på 1,4 hektar med trädgårdar, skog och ängsmark i Olofströms kommun i Blekinge. Där på Karamåla bor vi tillsammans med vår belgiska vallhund Qala och några katter. Vi odlar våra egna grönsaker med hög grad av självförsörjande, och har för närvarande också höns och bin.
Vi har bl.a också utvecklat ett godkänt kretsloppsystem för vårat avlopp.

Jag frilansar som konstnär och slöjdare med stor inriktning på att lära ut. För närvarande har jag gästläraruppdrag på bl.a Capellagården på Öland, HDK/Valand i Göteborg samt Holma folkhögskola i Höör med inriktning på slöjd och skapande i ett hållbart perspektiv där permakultur är en självklar del.


Under hösten 2020 startade jag upp mitt diplomeringsarbete i permakultur och planerar att redovisa arbetet under vintern 2023.